Welkom

Sluit aan bij BPV Scheperbuurt, want een veilige buurt begint bij uzelf!

Zaterdag 2 april 2016 is de BuurtPreventie Vereniging Scheperbuurt opgericht. De BPV zal actief zijn in de straten Akkerhof, Akkerweg, Carry van Bruggenhof, De Kamp, De Pijl, De Rijt, Ferry Oversteegenhof, Groene Gerritsweg, Harmen Vosweg, Henriette Roland Holsthof, Jagerspad, Jagersweg, Kerklaan, Langerak, Lingenskamp, Ruiterweg, 2de Ruiterweg, Schoolpad en Steffenskamp in Laren NH.

Meer informatie over de BPV leest u op de website. Nog geen lid? Dat kan nu via deze link 

Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit toezicht is opgestart door de bewoners zelf, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk.

Wie is het bestuur?

Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden; Maria van den Brink-Pieper (voorzitter), Lydi Knuvers (penningmeester), Leonie van Diemen (secretaris), Christel Voets en Dieuwke Romkema (algemene bestuursleden).

De wijkindeling van de BuurtPreventie Vereniging Scheperbuurt: